Co oferujemy

Zakres usług obejmuje kluczowe aspekty jak najszerzej pojętych technologii związanych z pomiarem temperatury, wykrywaniem gazu, pomiarem ciśnienia dla wielu rynków przemysłowych, np. motoryzacyjnego, elektronicznego, spożywczego, tworzyw sztucznych, półprzewodników, stali, szkła czy innych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Oferujemy rozwiązania, które mogą okazać się konieczne lub przydatne do wykorzystania w trakcie procesu produkcyjnego.

W skład naszej oferty wchodzą:

 • pirometry (ręczne i stacjonarne, pozwalające na bezdotykowy pomiar temperatury: szkła, plastików, metali, niemetali itp.)
 • urządzenia termowizyjne (np. kamery termowizyjne ręczne i stacjonarne z oprogramowaniem do analizy)
 • źródła wzorcowe do kalibracji pirometrów (ciała doskonale czarne)
 • analizatory gazów (podczerwieni oraz akustyczne)
 • czujniki ciśnienia
 • przetworniki ciśnienia
 • czujniki gazu
 • presostaty
 • manometry
 • ramki do lutowania na fali (zastosowanie dla każdego typu maszyn Wave i Selective)
 • czujniki temperatury

W wielu sektorach przemysłu wykorzystanie technologii bezdotykowych urządzeń pomiarowych temperatury jest wręcz niezbędne. Jest ona wykorzystywana, na przykład, do sterowania procesami produkcyjnymi w fabrykach, bądź też przy pomiarach temperatury bardzo małych obiektów. Technologia ta zapewnia jednolity poziom jakości w procesie.